Usluge

*IZOKINETIKA

  • Pojedinačna terapija/trening                                   220 kn
  • Dijagnostika                                                             250 kn
  • Paket 10 terapija/treninga + inicijalna, tranzitivna i finalna dijagnostika                                               2000 kn

*INDIVIDUALNA KINEZITERAPIJA

  • Pojedinačna terapija                                                150 kn
  • Paket 10 terapija                                                    1300 kn
Izokinetika – Isomed 2000
Usluge

Nudimo usluge izokinetičkog treninga i/ili terapije za sve mišićne skupine koje se nalaze oko velikih zglobova (rame, lakat, ručni zglob, kuk, koljeno, skočni zglob) te za mišiće donjeg dijela leđa u svrhu rehabilitacije nakon ozljede ili prevencije ozljeda. Uz izokinetički trening, pružamo usluge individualne kineziterapije ovisno o vrsti ozljede, deformacije ili oštećenja lokomotornog sustava.

Kontakt

Kranjčevićeva ul. 36 (u prostorima Poliklinike Nado centar Zagreb)

10110 Zagreb
Hrvatska

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak: 8.00 – 16.00
Srijeda i petak: 12.00-20.00