BENEFITI EKSCENTRIČNE MIŠIĆNE KONTRAKCIJE

Ekscentrična kontrakcija mišića je vrsta aktivacije koji povećava napetost u mišiću, a u isto vrijeme se mišić produljuje i smanjuje se njegov poprečni presjek. Ekscentrična kontrakcija  najčešće se javlja kada se mišić protivi jačoj sili te je on prisiljen istezati se. Svakodnevne i najčešće vježbe kod kojih se primjenjuje ekscentrična kontrakcija su silaženje niz stepenice, … Continue reading BENEFITI EKSCENTRIČNE MIŠIĆNE KONTRAKCIJE